Termékek Menü
0

Általános Szerződési Feltételek

A Webáruház biztonságos használata

 A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során adatai felhasználásra kerültek. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon adatainak megfelelő kezeléséről.

 Az Energetix Team Kft. nem felelős az alább felsorolt pontokban részletezett hibákért:
- működési hiba az internetes hálózatban, amely a Webáruház akadálytalan működését és a Webáruházban való vásárlást akadályozza,
- bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
- bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elveszése,
- bármely szoftver nem megfelelő működése,
- bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

Az Energetix Team Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Energetix Team Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A Vevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős a Webáruházhoz való kapcsolódásáért, és a Webáruházban való vásárlásáért.

Az Energetix Team Kft. szabadon, bármikor módosíthatja a vásárlás feltételeit, szabályait és a Webáruház kínálatát, akcióit. A változás a Webáruházban történt bejelentés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozhat. A változtatások bevezetését illetően a fentieken túl az Energetix Team Kft-nek értesítési és bárminemű indoklási kötelezettsége nincs. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

Az Energetix Team Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik a Webáruházban.

Az Energbetix Team Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, az Energetix Team Kft. érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Az Energetix Team Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a vásárlás során megadott hibás adatokból eredő téves teljesítéséért.